خدمات ۱۴۰۲ شنبه ۸ مهر

خدمات ما شامل موارد زير ميباشد:

 • رفو
 • انواع منگنه
 • تعمير و تنظيم پوشاك
 • تنظيم انواع جين
 • تنظيم انواع چرم
 • تنظيم كاپشن و پالتو
 • تعمير انواع كيف و سامسونيت
 • ساخت كمر بند پارچه اي
 • تعمير چرخ گلدوزي ژانومه
 • آموزش تعميرات جين و چرم
 • نرخ دستمزدخدمات
all rights reserved, copyright© 2007-2008 info@shabafrooz.ir