درباره ما ۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

شب افروز بابل نامي اشنا در صنعت پوشاك ميباشد.خدمات پوشاك شب افروز در آبان57 در محيطي كوچك در شهر بابل كار خود را آغاز كرد و پس از سالها توانست به همت خود و با نو آوري و خلاقيت و  پشتوانه اعتماد شما موفق گردد ودر این رشته بهترین باشد. اين واحد از ساعت هشت صبح تا هشت شب  با افراد مجرب در زمينه خدمات پوشاك فعاليت مينمايد. اينك پس از گذشت 032 سال فعاليت وب سايت شب افروز معرف خدمات ما و ابتكارات مامي باشد.امیدواریم که همچون همیشه  بابکار گیری افراد شایسته ومدروز بتوانیم نیازهای شما عزیزان را فراهم آوریم .ما خوشحالیم که در خدمت شمامیباشیم...

all rights reserved, copyright© 2007-2008 info@shabafrooz.ir